image_811

Aibels fagforeninger ba om møte

Aibels fagforeninger ba om møte med Rogalands-benken fra Stortinget. Permiteringsregler var bare et av punktene på agendaen.