skjermbilde_2014-11-11_kl._11.06.28

Lakselus ute av kontroll?

Minst 5 oppdrettsanlegg på Haugalandet og i Sunnhordaland ligger langt over myndighetenes lakselusgrense. Alle disse oppdretterne befinner seg dermed blant landets 20 mest lakselu-belastede aktørene akkurat nå, melder Dagens Næringsliv.

Oppdrettsnæringens kamp mot lakselus fortsetter i en evig runddans. Fem av våre nærmeste anlegg oppgir altfor høye lakselustall. Myndighetenes absolutte maksgrense for antall voksne lakselus 0,5 lus per fisk. For settefisk er maksantallet satt til 2,0 lus per fisk. Anlegg som ikke greier å holde seg under dette skal i teorien slakte all fisk, skriver Dagens Næringsliv i dag.

Myndighetenes strenge krav skal beskytte villaks og sjøørret, men er også negativt for fiskehelse og kvalitet. Oppdrettsnæringen bruker milliardbeløp på lakselusbekjempelse.

-Jeg har gitt Mattilsynet ryggdekning for å sette i verk langt strengere tiltak. Det betyr både utslakting av fisk og en erkjennelse av at noen lokasjoner med mye lus må forlates. Vi kan ikke skyve luseproblemen foran oss. Dette går ikke over, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker(H) til Dagens Næringsliv.

Det ser mørkt ut for flere oppdrettere. I vår region er det fem aktører som utmerker seg negativt på næringslivsavisas oversikt. Sjøtroll Havbruk AS på Fitjar har 9,5 ganger så mange lakselus per fisk enn tillatt. Lakselusantallet ligger skyhøyt over maksgrensen.

SE TV Hauglands reportasje fra januar 2013 om lakseeventyret Bremnes Seashore

Per i dag er det 600 lokaliteter med oppdrettsfisk i merene. 10 prosent av dem, altså 60 anlegg, har  mye lus.

Lakselusverstingene

Fjeldberg Fjordbruk AS, Maradalen                  2,80

Fjeldberg Fjordbruk AS, Mælen,                       1,78

Sjøtroll Havbruk AS, avd. Sveio                         3,95

Sjøtroll Havbruk AS, avd Fitjar                          4,75

Bremnes Seashore AS, avd. Settefisk Trovåg,    8,60

Tall: Dagens Næringsliv

TV Haugaland kommer tilbake med mer.