RYSTET: Jarle Utne-Reitan er ikke veldig glad for mailen fra Vigrid.
RYSTET: Jarle Utne-Reitan er ikke veldig glad for mailen fra Vigrid.

Fagerheim foreldre i dialog med politikere

Skolen for elever med spesiellt tilpasset undervisning er foreslått nedlagt av rådmannen i budsjettet for 2015 Nå varsles det kamp mot dette.

Foreldrene er fortvilet på vegne av barna sine.

Endelig har de fått et opplegg som de mener fungerer. Barna har rett på tilrettelagt undervisning etter opplæringsloven

Likevel mener rådmann i Haugesund at de bør tilbakeføres til nærskolen og få tilsvarenede tilbud der.

Se TV Haugaland sin sak da vi møtte tidligere elev Mona Cecilie Larsen og hun fortalte om hvor viktig Fagerheim var for henne

http://tvh.no/tidligere-elev/34132