pal_dosen

FRP på Karmøy endelig enige

Det har vært stor uenighet innad i partiet om hvem som er best egnet som ordførerkandidat. Valget av Susan Borg har både blitt applaudert og fått noen til å trekke seg i partiet.