image_676

Tror ikke på tallene

Færre og færre elever blir mobbet i Haugesundskolen, men ikke alle stoler på tallene. Pensjonistpartiet frykter mørketallene.

Før Olweusprogrammet ble satt i gang i haugesundsskolen, var det opptil 14,5 % av elevene ved enkelte skoler som følte seg mobbet. Nå etter drøye ti år med antimobbeprogrammet er det 4,3 % elever i sitt som sier de opplever mobbing. Pensjonistpartiet tør ikke stole på tallene og setter spørsmålstegn ved om Olweus-resultatene er for rosenrøde.

Samtidig viser undersøkelser viser at mobbing ikke er så utbredt på sosiale medier som mange tror.