image_660

Flere fattige i Haugesund

Stadig flere mennesker trenger hjelp fra storsamfunnet for å overleve hverdagen. Tall fra NAV viser en markant økning i antallet som mottar sosialhjelp i Haugesund.

Hittil i år har NAV Haugesund behandlet 929 søknader om sosialhjelp, en økning på nærmere 68 tilfeller sammenlignet med fjoråret. Flere hundre av disse er barn. Nestleder i NAV Haugesund Johnny Danielsen innrømmer at Hauegsund har store utfordringer.

– Haugesund skårer høyt på mange fattigdomsparametrer. Høy arbeidsledighet er bare en av disse, sier Danielsen.

Da TV Haugaland besøkte frelsesarmeens matutlevering i Haugesund i fjor var etterspørselen stor.

– Vi har rundt 100 personer innom hver uke som mottar mat fra oss, sier diakon i Frelsesarmeen, Edgar Andersen.

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i dag er over 360000 nordmenn som lever i fattigdom i norge. Legger man Nav sine tall til grunn lever over 4 prosent av Haugesunds befolkning under fattigdomsgrensen.