image_633

Kvinnene kommer

Mens vi debatterer kvinnelige ledere, viser fremdeles tallene at de fleste toppledere er menn. Men nå kommer en ny generasjon kvinner på banen, som ikke helt skjønner problemet.

-Jeg har rett og slett ikke tenkt på problemstillingen, sier 28 år gamle Johanne Halvorsen Øveraas, økonomisjef hos Helifuel. 29 år gamle Jorunn Håvardsholm, daglig leder i samme firma, istemmer og legger til at kjønn ikke blir diskutert i den mannsdominerte bedriften. Tre av lederne i Helifuel er unge kvinner, noe Håvardsholm tror er tilfeldig og et resultat av kompetanse, ikke kjønn. Få med deg debatten i dagens 1730, der også Tiril Fjeld fra Atea og Arnt Ole Bang fra Personalhuset deltar.