image_568

Ekle kryp, apotek og ny rådmann

Ukas nyhetspanel er innom alt fra språkbruken til enkelte lærere i striden med KS, til jobben som ligger foran den nye rådmannen i Haugesund og Stuelands apotek som må skifte navn. –Glapotek er et av forslagene, smiler Arvid Stueland, som ikke later til å ta navnenederlaget så tungt.