Siste:

Ny markedsdirektør i Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA, som er en av de største lokale offshore virksomhetene, ansetter ny markedsdirektør. Tidligere kadett Lauritz Eidesvik har gått stegene i Eidesvik.

Vi valgte å ansette Lauritz Eidesvik som ny markedsdirektør da vi så behovet for å bygge opp ytterligere kompetanse i et stadig tøffere marked. Han har bred bakgrunn fra virksomheten og vi tror han vil passe godt i stillingen som markedsdirektør, sier Jan Fredrik Meling, administrerende direktør i Eidesvik Offshore ASA.

Lauritz Eidesvik er ansatt som ny markedsdirektør i Eidesvik-gruppen og tiltrer sin nye stilling i august 2014. Lauritz Eidesvik er 35 år og har vært ansatt i Eidesvikgruppen fra 2002.  Etter sin maritime utdannelse gikk han læretiden i Stolt Comex Seaway (nå del av Subsea7).  Han begynte som kadett i Eidesvik i 2002 og avsluttet tiden på sjøen som styrmann i 2004 for å ta videreutdannelse innenfor økonomi og administrasjon.  Han studerte økonomi- og administrasjon ved Høgskolen Stord Haugesund fra 2005 til 2008.  Han har gjennomgått Norges Rederiforbunds toårige traineeprogram og har vært ansatt i Eidesvik innenfor drift, teknisk, nybygg og HMS.