Siste:

Utfordrer trailernæringen

Det lille haugesundsrederiet NCL utfordrer trailerbransjen. I år frakter de 15 000 containerenheter sørover. Det betyr 15 000 færre trailere på vegene.