image_259

Sjokkrapport om UNI-K

KPMG rapporten om UNI-K ble lagt frem i går. Mandag behandles den av kontrollutvalget.