image_210

Damene i svingen

Du legger kanskje ikke merke til det i det du passerer Ølensvåg, huset i svingen med kafe, blomster og klær? Ølensvågbuen selv vet godt hvor det er, det er det nærmeste de kommer et senter der i bygda.