050912_mobbing_jpg

Kritisk til mobbeundersøkelse

I forrige uke ble den årlige nasjonale Elevundersøkelsen offentliggjort. Her får man inntrykk av at mobbing florerer i den lokale skolen. På Haraldsvang skole er de kritiske til mobbeundersøkelsen.