sequence206

Lokale bedrifter på ONS

Haugalandet og Sunnhordland er godt representert på ONS 2012. TV Haugaland er i dag innom noen av de mest synlige.