tore_bauer-nilsen_bilde

Best i klassen

I denne ukens Horisont ser vi nærmere på hvordan ungdommer introduseres for arbeidslivet. Rådgiver i Haugaland skole og arbeidsliv, Tore Bauer-Nilsen, sier at regionen ligger et skritt foran resten av landet på området - og det legges merke til.

HAUGESUND (23.05.12): Han er optimistisk på vegne av rekrutteringen til arbeidslivet i distriktet. Haugaland skole og arbeidsliv (HSA) er opprettet for å tenke utvikling i skolen knyttet til overgangen fra ungdomsskole til videregående og senere yrkesvalg. Ordningen er underlagt Haugaland vekst. I samarbeid med Karrieresenteret, opplæringskontorene, Ungt entreprenørskap og rådgiverne på alle ungdomsskolene på Haugalandet, har Bauer-Nilsen lyktes i å skape gode og trygge møteplasser mellom elever i grunnskolen og næringslivet. I 2008 ble faget utdanningsvalg et fast innslag på læreplanen til 8., 9. og 10. klassinger. Det krevde at tiltak ble iverksatt.

– Det vi har fått til lokalt med faget utdanningsvalg er ganske nytenkende. Samlet sett har 9. og 10. klassingene på Haugalandet 9000 jobbdager i året, så det er en stor logistikkutfordring. Derfor fikk vi laget et kommunikasjonsverktøy, internt mellom skolene, samt mellom skolene og arbeidslivet. Dette verktøyet har nå fått nasjonal oppmerksomhet og er allerede solgt til Buskerud, Akershus og Hordaland fylkeskommuner. I Troms er de nå inne i en prøvefase, sier Bauer-Nilsen.

Hva går det ut på?

– Vi har systematisert arbeidet, slik at det er enkelt for bedrifter å være med og enkelt for skolene å holde seg oppdatert. Bedriftene legger ut ”jobber” som elevene selv kan søke på via en elektronisk portal. Både påmelding og evaluering skjer elektronisk, så det er lett å administrere for alle parter. Trine Bjerga i Ungt entreprenørskap og jeg lager nå et lærehefte på dette opplegget, så det skal være greit å sette seg inn i for andre som vil ta det i bruk. Godt samarbeid har gjort at faget utdanningsvalg fungerer langt bedre her enn andre steder i landet.

Bauer-Nilsen ser også andre positive ringvirkninger av arbeidet.

– Det som er litt gøy er at alle de sju Haugalandskommunene jobber sammen. Og når en drar i lag, får en mer ut av det. Ingen hadde klart dette på egen hånd. Det skrives mye negativt om skolen, med kutt i budsjetter og så videre, men dette er noe som fungerer veldig bra. Sånn sett er HSA et godt eksempel på et vellykket interkommunalt samarbeid.

HORISONT: Tore Bauer-Nilsen er også tilstede i kveldens studiodebatt, sammen med banksjef i SR-bank, Inger Rossebø, og rådgiver ved Vormedal ungdomsskole, Jens Egil Vikanes. Ellers er vi på ”skolebesøk” hos Aibel, som til enhver tid har over 100 lærlinger, og hos Opplæringskontoret Byggopp (bygg- og anleggsteknikk), som Steinar Høyvik har ansvar for.