50-oremynter2_hoy

Sterkt påtrykk av gjeldshenvendelser

Både det kommunale gjeldsrådgivningskontoret i Haugesund og Namsmannen opplever et sterkt påtrykk fra mennesker som trenger hjelp til å få kontroll på økonomien. Bare i løpet av 2010 ble det skrevet ut 3338 tvangsforetningen av Namsmannen bare i Haugesund. Det tallet kan bli høyere i år.

-Det har aldri vært høyere tall enn i fjor, og tallet er vesentlig høyere enn da rekorden ble satt på begynnelsen av 90-tallet. Allerede nå kan vi se at tendensen er stigende, og vi forventer en økning i 2011, sier namsmann Geir Vagle Stangeland.

Totalt ble det iverksatt i underkant av 11500 tvangsforetninger på Haugalandet og i Sunnhordland. Stangeland tror ikke vi har sett toppen enda. For med en varslet stigning i rentenivået her til lands, frykter Stangeland at flere vil henvende seg til Namskontoret. Han opplyser at gjeldsgraden i dag ofte er større, og ikke minst annerledes i forhold til tidligere år. I tillegg er det stadig flere unge som havner i betalingstrøbbel.

– Før var det boliggjeld som var belastende for folk. Tendensen nå er at en stor grad av gjelden er dyre forbrukslån. Ofte er det unge mennesker under 30 år som har latt det gå over styr, sier Stangeland.

Alle kommuner i Norge må ha et rådgivningskontor hvor personer kan komme for å få hjelp hvis økonomien er satt over styr. Laila Pettersen ved NAV i Haugesund sier de har et høyt trykk av saker. 

-Vi har opptil seks måneders ventetid for å få rådgivning hos oss. Det er alt for lenge, og kontoret vil bli styrket om ikke lenge, sier Pettersen, som påpeker at alle som hendvender seg til kontoret vil få en form for hjel, til tross for den lange ventetiden.

Rådgivningskontoret hjelper primært folk med å få en oversikt over økonomien, brevskriving til kreditorer og rådgivning i forhold til lovverket. 

-Dette er tunge prosesser som er greit å få hjelp av fagfolk til, sier Pettersen

Pettersen har noen enkle råd til de som sliter med å få endene til å møtes:

– Få oversikt over utgifter og inntekter.

– Betal de viktigste regningen først.

– Informer kreditorer om situasjonen, og prøv å få en nedbetalingsplan.

– Ta notater av samtaler og dokumenter. Dokumtasjon er viktig hvis det oppstår uenighet om krav og prosesser.

– Alle har rett til å dekke livsopphold og nødvendige utgifter før eventuelle kreditorer har rett til penger.