carpentry

1 av 7 boliger under bygging er i Rogaland

Det ble satt i gang bygging av nesten 2000 boliger i Rogaland i første halvår av 2011.

NRK Rogaland melder at det på landsbasis bare er Oslo som kan vise til høyere byggeaktivitet enn Rogaland. Både Akershus og Hordaland bygger færre boliger.

Økningen i boligbygging er derimot større i andre steder i landet. På landsbasis økte boligutbygging med 40 prosent i første halvår sammenlignet med i fjor. I Rogaland økte den bare med 25 prosent, hvilket tyder på at boligbyggingen i Rogaland var høy i utgangspunktet og ikke falt like mye som resten av landet i de foregående, trege årene.

I juni var nesten 5200 boliger under bygging i Rogaland, omtrent ett tusen mer enn i juni i fjor.