TIL KAI PÅ 17. MAI: På nasjonaldagen får Haugesund over 2000 tyske cruisegjester.
TIL KAI PÅ 17. MAI: På nasjonaldagen får Haugesund over 2000 tyske cruisegjester.

Jobber for cruiseanløp

Utenlandske cruiseturister på besøk i Norge legger årlig igjen rundt fire milliarder kroner i havnebyene. I Haugesund er samme tallet 0 kroner.

Ingen del av reiselivsnæringen vokser raskere på verdensbasis enn cruiseturistmen. For flere havnebyer i Norge er cruiseanløpene hyppige, og betyr klingende mynt i kassen. Det er ikke tilfellet for Haugalandet. For mens Bergen alene står for 265 anløp alene, og Stavanger har over 100 anløp i løpet av 2011, er det ikke et cruiseskip som foreløpig har planlagt turen innom Haugesund.

-Vi er langt ifra fornøyd med tallen og jobber for å tiltrekke oss cruiseturisme. Frem til relativt nylig har ikke dette vært prioritert, sier daglig leder i destiansjon Haugesund og Haugalandet, Tore Gautesen.

Tursitsjefen opplyser om at de har satt sammen en arbeidsgruppe hvor blant annet Havnevesenet og et guideselskap deltar. Denne skal jobbe med å legge forholdene tilrette for de store cruiseselskapene.

-Cruiseselskapene har strenge krav til fasiliteter og logistikk i havnene de besøker. Dette apparatet har vi nå fått på plass, sier Gautesen.

Lykkes arbeidsgruppen med å friste cruisselskapene betyr det klingende mynt i kassen til hele regionen. Cruiseagent Arthur Kordt sier til aftenposten at hver cruiseturist bruker rundt 1200 kroner hvert anløp. I tillegg kommer inntekter som havneavgift, renovasjon og påfull av varer. Gautesen håper de første cruisbåtene vil anløpe allerede i 2013.

-Vi jobber med å få finansiert det videre arbeidet. Håpet er at at vi kan ansette en cruisesjef like før jul, sier Gautesen