Bilder frå Etnemarknaden 2007
Arkivfoto

Etnemarknaden går som planlagt, men uten krigsspillskonkurranse

Ledelsen av Etnemarknaden skriver i en pressemelding at politisk debatt, samt konkurranse i krigsspill, utgår som en følge av hendelsene i Oslo og på Utøya.

Politisk debatt og politikarstander utgår på årets Etnemarknad

På grunn av hendelsene i Oslo og på Utøya forrige fredag er det fra sentralt hold besluttet at all politisk
utadrettet aktivitet settes på vent til ca midten av august. Dette resulterer da i at den politiske debatten
samt politikerstander utgår fra årets Etnemarknad.

Konkurransane i krigsspillet «Call of duty» utgår
I respekt for ofrene etter tragedien i Oslo og på Utøya har Etnemarknaden valgt å kansellere konkurransene i
krigsspillet «Call of Duty». Da dette er et spill som nå forbindes med udåden, ser vi det som helt
uaktuelt å gjennomføre dette.

Marknad som planlagt

Vi kan ellers melde at Etnemarknaden er i rute og går av stabelen som planlagt, og at alle andre
programposter opprettholdes. Vi ser nå frem mot en flott marknad 4.-7.august og ønsker alle hjertelig
velkommen til fire dager med hyggelige opplevelser for hele familien!