halv_stang

Røde Kors holder åpent for å gi støtte

Røde Kors åpner sine dører for allmennheten både i Kopervik og i Haugesund, i kjølvannet av de ubegripelige hendelsene på østlandet.

Røde Kors sier til TVH at alle som ønsker å samles for stille spørsmål ved eller å snakke om det som har hendt, alle som tenger trøst, eller vil samles i sorg og for å minnes ofrene er velkomne til deres hus både i Haugesund og på Karmøy.

Hendelsen er etter hvert blitt en nasjonal tragedie og mange på Haugalandet kjenner eller vet om mennesker som er involvert.

De har telefonlinjene åpne i hele dag for pårørende og alle som på noe vis er berørt.

Rådhuset flagger i dag på halv stang.