hummer

Hummer-aksjonen avslørte mange

En rekke ulovlige ruser og teiner ble funnet i gårsdagens landsdekkende aksjon mot ulovlig hummerfiske.

– Mesteparten av de teinene vi har tatt opp er ulovlige. Det er ikke merking på blåsene, og det er ikke fluktåpninger for hummer og krabbe, forteller politibetjent Tove Breivik Reine til NRK.

Hun kan fortelle at av de rundt 35 teinene de fikk sjekket var kun 5 lovlige. Resten ble beslaglagt. Ingen ble tatt på fersk gjerning.

Det som kanskje er mest bekymringsverdig er at det i løpet av aksjonen ikke ble funnet hummer i noen av teinene. Det tyder på historisk lav hummerbestand.