lobster

Hummer-razzia

Ulovlig hummerfiske kan sende deg rett i klypene til politiet.

I disse dager gjennomføres en storstilt aksjon mot ulovlig hummerfiske, i regi av Kystvakten, Økokrim, Friluftsetaten og en rekke politidistrikt.

Sommeren er høytid for ulovlig hummerfiske, og hummerbestanden er i år historisk lav. Det er innført strenge regler for når man lovlig kan fange hummer: Her i distriktet kan de kun fanges i oktober og november i følge havis.no.

Ulovlige hummerruser beslaglegges, og dersom du blir tatt på fersken venter en anmeldelse. Politiet ber hyttefolk og fiskere respektere regelverket slik at man også i fremtiden kan nyte norsk hummer.