naust_bukkoy

Karmøy bygger mest i strandsonen i Norge

På Karmøy gis det flere tillatelser til bygging i strandsonen enn i noen annen kommune i Norge.

Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Den såkalte strandsonen, den delen av land som ligger innenfor hundre meter fra vannet, har helt fra begynnelsen vært politisk dynamitt. Denne sommeren har debatten igjen blusset opp i kjølvannet av en rekke kontroversielle dispensasjoner, blant annet på Sørlandet.

Nå viser tallene fra SSB at Karmøy kommune faktisk er på landstoppen med hensyn til bygging innenfor strandsonen med nesten dobbelt så mange godkjente bygg i strandsonen som nummer to på lista, som for øvrig er Sveio.

Her er de fem kommunene som godkjente flest bygg i strandsonen i Norge de siste fem år.

1. Karmøy 439

2. Sveio 241

3. Tinn 230

4. Mandal 228

5. Kragerø 188

(Kilde: SSB)