potatoes_food-5651

Frykter ødelagte poteter

Potetbønder på Haugalandet er redde for at sykdommen "tørr-råte" kan slå til i år.

Sykdommen er forårsaket av bladskimmelsoppen Phytophthora infestans, som også kan også angripe tomat. Den viser seg først som små mørkegrønne, uregelmessige flekker på blad og stengler. Senere blir de mørkebrune, ofte med en lys sone mot friskt bladvev. Ved fuktige forhold utvikles det på undersiden av bladene et hvitaktig sopp-belegg i kanten av flekkene. Sykdommen er den plantesykdommen i Norge det blir brukt mest kjemiske soppmidler mot.

Ifølge NRK kan to syke planter i en åker være nok til å ødelegge hele potetavlingen i Rogaland. Det fuktige og relativt milde sommerværet, gjør at bøndene må være ekstra forsiktige med årets avling.