kaare_songstad_politimester_2

-Historisk oppklaringsrekord

Politiet på Haugalandet blir stadig bedre. Deres egen statistikk viser at de oppklarte mer enn halvparten av sakene første halvår i år. Spesielt Karmøy utmerker seg, med en kraftig nedgang i kriminaliteten.

Oppklaringsprosenten i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt var på 54 prosent. –Dette er en historisk rekord. Det sier politimester Kaare Songstad. Han er spesielt fornøyd med at de gode tallene kommer i en periode med lav bemanning i politidistriktet. – Det har nok sammenheng med at vi har hatt mange narkotikasaker denne perioden, men det er også mye god oppklaring i andre typer kriminalitet, sier Songstad.

Karmøy og Vindafjord skiller seg ut
Det er speseielt to geografiske omeråder i politidistriktet som skiller seg ut det første halvåret av 2011.

Offensiven mot det voksende narkotikamiljøet i Vindafjord, Suldal og Sauda har resultert i mange narkotikasaker. I Karmøy kommune har det derimot vært en kraftig nedgang i kriminaliteten så langt i år.

I Karmøy har politiet hatt 50 prosent nedgang på skadeverk og økonomisaker, og 30 prosent nedgang på vinning, sammenlignet med fjoråret.

– Kriminalitetsutviklingen på Karmøy er bemerkelsesverdig. Der går den kraftig ned på alle områder, og det må vi se nærmere på, sier Songstad til NRK.