fyll2

Ferie og fylleangst

Rundt halvparten av alle nordmenn drar til utlandet i løpet av sommerferien. En del av oss angrer på ting vi gjør der. Se "angretabellen" her.

Det store flertallet har vært påvirket av alkohol på utlandsferien uten å dumme seg ut, men 15 prosent sier de gjorde noe som de angret på. Av disse angrer to av ti på at de har hatt ubeskyttet sex, mens hver tiende angrer fordi de var utro.

Det går fram av Reiseundersøkelsen 2011, som Europeiske Reiseforsikring står bak.
– Når vi er i utlandet, drikker vi som regel mer. Og alkoholen reduserer som kjent hemningene våre, sier Schack Lystrup, psykiatrisk kontaktlege i Europeiske Reiseforsikring.

Ung anger
I aldersgruppen 16-30 år svarer hver fjerde at de har gjort noe de angrer på.
– Særlig unge velger å reise på ferietur sammen med flere, og gruppepress øker faren for at man blir med på noe som ellers ikke ville vært greit, sier Lystrup.

Risikosport
Ubeskyttet sex er risikosport, i en del land en høyrisikosport. – Forekomsten av hiv og andre alvorlige seksuelt overførbare sykdommer er langt høyere i deler av Asia og Afrika enn i Europa, sier Anders Gulbrandsen, medisinsk ansvarlig i Europeiske Reiseforsikring. Alle som har hatt sex uten kondom i utlandet, bør umiddelbart oppsøke lege for å teste seg når de kommer hjem, mener Gulbrandsen.

Dårlig oppførsel
Av undersøkelsens svaralternativer over hva vi angrer på, har så mange som halvparten krysset av for sekkeposten ’’Annet’’. – Det er grunn til å anta at det skjuler seg flere tilfeller av dårlig oppførsel i denne kategorien. En del av sakene vi får inn til vårt team handler ofte om at en medreisende, gjerne samboer eller ektefelle, har drukket og sagt og gjort ting som har satt dype spor, sier Schack Lystrup. Nesten halvparten angrer på at de har brukt for mye penger på ferien.

Dette angrer vi på:
Brukt for mye penger: 41 prosent
Hatt ubeskyttet sex: 22 prosent
Havnet i bråk: 14 prosent
Vært utro: 10 prosent
Kjørt med promille: 9 prosent
Hærverk: 1 prosent
Annet: 53 prosent
I tvil / Vet ikke: 10 prosent
(Spørsmålet er stilt til de 15 prosentene som svarer at de angrer på ting de har gjort i alkoholpåvirket tilstand i utlandet)

Kilde: (Newswire)