SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Postkortet lever

Til tross for Facebook, Twitter og sms, lever det gode gamle postkortet fortsatt. Og får du et postkort i sommer, er sjansen stor for at det kommer fra en ung kvinne.

Postens ferske undersøkelse om nordmenns sommerkortvaner slår nemlig fast at det særlig er kvinner under 35 år som sender postkort om sommeren.  To av tre unge kvinner svarer at de vil sende et postkort i år, og kvinner er langt flinkere enn menn til å sende sommerhilsener på denne måten, viser undersøkelsen.

Det håndskrevne ord står sterkt
Gjennom året sender vi ikke like mange brev og kort som før – men fortsatt står det håndskrevne ord like sterkt.
– De unge kommuniserer totalt sett mest, og de har en mer personlig tone i sin måte å kommunisere på. Et håndskrevet postkort, kanskje med bilder fra feriemålet, blir veldig personlig og nært, sier pressesjef Hilde Ebeltoft Skaugrud i Posten.

Trenden i samfunnet er mindre a-post og mer e-post. Men mobiltelefon, tekstmeldinger og sosiale medier som Facebook har gjort overraskende små innhogg i sommerpostkortene. Resultatet av nye medier, er heller at vi kommuniserer mer enn før.

Ikke skriv om været
– Unge kvinner er også mest ivrig på sosiale medier, men Facebook oppleves mer flyktig enn et håndskrevet postkort. Dette bekrefter at postkort har en naturlig plass også i dagens kommunikasjon, sier Ebeltoft Skaugrud.
Ikke skriv om været, dersom du vil fange oppmerksomhet. En av fire overdriver, uansett, når de skriver postkort. Folk vil heller vite noe om feriestedet og opplevelse. De yngste er, ikke overraskende, flinkest til å uttrykke følelser gjennom postkort, blant annet med å fortelle noen at de er glad i dem eller savner noen.

Undersøkelsen viser:

  • To av tre unge kvinner svarer at de vil sende et postkort i år.
  • Kvinner er langt flinkere enn menn til å sende en sommerhilsen til venner.
  • Seks av ti nordmenn svarer at de vil sende minst et postkort i sommer.
  • Postkort og brev er foretrukket foran både digitale alternativer og bilder.
  • De fleste sender mellom ett og fire postkort fra ferien.
  • En prosent av oss sender over 20 postkort fra ferien.
  • Åtte av ti synes det er hyggelig å motta en personlig, håndskrevet sommerhilsen.
  • Sju av ti sender postkort fordi de vet at mottaker setter pris på det.
  • Det er særlig de over 55 som heller sender en hilsen digitalt enn med postkort