helsetrygdekort2

Ikke kom til kort i utlandet

Skal du på ferie i Europa? Da bør du huske dette kortet. Europeisk helsetrygdkort bestiller du på internett eller på telefon.

For å få Europeisk helsetrygdkort må du være medlem i folketrygden, og i tillegg ha et statsborgerskap fra et EU- eller EØS land eller Sveits, eller være gift med en borger fra dette området.

– Når du viser fram helsetrygdkortet hos legen eller på sykehuset i EU/EØS-land, har du krav på nødvendig medisinsk hjelp i det landet du befinner deg i, på samme vilkår som de som bor der. Det betyr at du må betale de samme egenandelene som dem, sier avdelingsdirektør Jørgen Sætre hos HELFO servicesenter.

Offentlig behandling
Kortet gjelder for behandling i det offentlige helsevesenet i landet du befinner deg. Behandling hos privat lege eller på privat sykehus får du bare dekket hvis trygdeordningen i landet du befinner deg, betaler for en slik behandling.

Enkel bestilling
Det er enkelt å bestille helsetrygdkortet via HELFO sine internettsider eller ved å ringe 815 70 030. Kortet kommer da i posten innen ti dager.

– Dersom du reiser før du har mottatt kortet, er det ingen krise. Da noterer du telefonnummeret 00 47 33 51 22 80 og tar det med deg på reisen. Får du behov for medisinsk behandling som turist i EU/EØS-området, ringer du dette telefonnummeret. HELFOs servicesenter vil da fakse en hasteblankett til sykehuset du befinner deg på. Denne hasteblanketten gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet, sier Sætre.

Kortet bør være en del av håndbagasjen til nordmenn på ferie i Europa. – Det er viktig å ha en reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet, blant annet fordi helsetrygdkoret ikke dekker syketransport hjem til Norge dersom det er nødvendig. Det gjør normalt en reiseforsikring, sier Jørgen Sætre.