radhuset_fra_radhusplassen_8

Selger for å betale gjeld

Haugesund kommune selger eiendommer for å betale ned på gjeld.

Totalt har kommunen redusert gjelda med 70 millioner kroner, melder NRK. Kjøper er Haugesund kommunale pensjonskasse, og salgene er gjennomført etter takst utenom eiendomsmarkedet. Alt er unntatt offentlighet. Salgene har redusert kommunens gjeld med vel 70 millioner kroner, noe som gir 5 millioner lavere kostnader årlig.