Vestlendinger dårlig orientert om pensjon

En god pensjonsavtale kan sikre deg nesten 70 000 kroner mer i året når du forlater arbeidslivet. En ny undersøkelse viser at pensjonskunnskapen er lav på Vestlandet, og kvinner har dårligst oversikt.

Mange arbeidstakere på Vestlandet vet ikke om de har en god pensjonsordning eller ei, kommer det fram i en undersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand.  

– Hvis du har en årslønn på 450 000 kroner, kan forskjellen mellom innskuddspensjon med høyeste og laveste sparing utgjøre 71 000 kroner i årlig pensjon, sier forbrukerøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.  

I undersøkelsen kommer det samtidig fram at 2 av 5 på Vestlandet med innskuddspensjonsavtale ikke vet hvor stor del av lønnen som går til pensjonssparing via arbeidsgiver. 1 av 3 kan heller ikke svare på om de har innskudds- eller ytelsesbasert pensjon. Dette er omtrent på nivå med resten av landet.  

Dyre Haug sier at Norstat-tallene bekrefter det inntrykket som Storebrand har. Han syns det er synd at såpass mange vestlendinger ikke har oversikt over sin egen pensjonssituasjon.  

– Fremtidens alderspensjon fra folketrygden blir lavere enn i dag og mange kan derfor bli veldig skuffet. Sett av litt tid og prat med arbeidsgiver om dine ordninger. For ansatte i privat sektor er det viktig å vite at en del pensjonsavtaler er med tidsbegrenset utbetaling, ofte helt ned i 10 år. Pensjonsavtalen du har og hvor mye jobben sparer for deg vil avgjøre hva du får når du er ferdig i arbeidslivet, sier han.  

– Vegrer seg for vanskelig tema

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk mener undersøkelsen viser at mange synes at pensjon er vanskelig, og av den grunn vegrer seg for å sette seg inn i temaet.  

– Noen tror nok de har en bedre pensjonsordning enn de egentlig har. Det er viktig å finne ut at slike ting mens du fortsatt har mulighet å gjøre noe med dem. Da kan du for eksempel vurdere å skifte jobb eller starte privat pensjonssparing, sier hun.  

Lavest kunnskap blant kvinner

I undersøkelsen oppgir halvparten av kvinnene som er spurt at de ikke vet hvor stor del av lønnen som går til pensjonssparing via arbeidsplassen. Kunnskapen er høyere blant mennene, der kun 3 av 10 oppgir at de ikke har oversikt. Dyre Haug i Storebrand mener det er foruroligende at kvinner, som statistisk tjener minst og lever lengst, har dårligst oversikt.  

– 9 av 10 minstepensjonister er kvinner, og undersøkelser vi har gjennomført viser at mannlige pensjonister i snitt får utbetalt 57 300 kroner mer årlig. I tillegg vet vi at kvinner sparer mindre enn menn og har en lavere formue. Dette fører til at kvinner havner i en dobbel skvis, som gjør dem til pensjonstapere, sier han.  

(Pressenytt)