Arkivfoto
Arkivfoto

Etterlyser luftambulanse

Stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (FrP) har sendt brev til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og etterlyst en luftambulanse i Haugesund.

Det er ikke første gang Vaksdal har sendt et slikt brev, men denne gangen ha han ministeren redegjøre for hvor ofte luftambulansen ikke kunne rykke ut på grunn av kapasitetsproblemer.

Det ble utført 700 helikopteroppdrag i Helse Fonna i 2008, helikopteret kom som oftest fra Stavanger.

 I svaret fra ministeren gjør hun rede for at det så langt i år har vært 10 tilfeller av såkalte samtidighetskonflikter som har hindret utrykning og en manglende utrykning grunnet overskridelse av lovlig tjenestetid. Disse har man måtte løse med annen luftambulanse eller Sea King redningshelikopter. Hun gjør ikke rede for om hvorvidt dette har medført lengre utrykningstid og om det har medført fare for liv og helse, sier Vaksdal som ikke har latt seg berolige.

Til tross for dette mener helse- og omsorgsministeren at det er kapasitet nok til å betjene Helse Fonna området på en forsvarlig måte. Konkret foreslår Vaksdal en ekstra luftambulanse stasjonert i Haugesund under behandlingen av statsbudsjettet i høst.