haugaland_tingrett_2_1

Naglet til åstedet

En ting er sikkert, et tyveri av 140 lastebildekk, hvert av dem med en vekt på oppimot 60 kilo, er ikke en impulshandling, ei heller noe man gjør på egen hånd. Den 24 år gamle litaueren, som nå er dømt for tyveriet, er vel dermed bare en brikke i en organisert virksomhet. Selv hevder han å være uskyldig, til tross for at DNA-spor nagler ham til åstedet.

Det var om ettermiddagen fredag 11. februar i år at tyveriet skjedde. Gjerningsmennene klippet opp gjerdet til Vianors lager, tok seg inn og stjal mellom 130 og 140 lastebildekk. Før tyvene forlot åstedet reparerte de gjerdet med plastikkstrips, slik at det skulle se helt ut på avstand. 

Under åstedsundersøkelsen ble det sikret biologiske spor fra to av disse stripsene. Disse ble sendt til Rettsmedisinsk institutt, som fant DNA på begge to. Hos Kripos ble det fastslått av DNA-profilen fra stripsen var lik DNA-profilen til 24-åringen, og han ble pågrepet og satt i varetekt. Men litaueren, som erklærte seg ikke skyldig, lot seg ikke målbinde av bevis. Han serverte følgende fantastiske historie i retten, som verken han selv eller retten trodde på :
 
Tiltalte har benektet enhver befatning med tyveriet og har forklart at han aldri har vært i Haugesund.
Når det gjelder funnet av hans DNA på stripsen, som ble brukt til å feste gjerdet på åstedet, 
har han forklart at dette kan forklares med at han en eller annen gang på vinteren 2011
hadde et uhell med bilen sin et eller annet sted på E-18. Problemet var knyttet til en
radiatorslange. Tiltalte forklarte at han er bilmekaniker og at han alltid har verktøy med i
bilen. Denne dagen festet han radiatorslangen ved bruk av tilsvarende strips som ble brukt
under tyveriet. Han oppdaget noe senere at han hadde glemt en tang og strips på plassen
der reparasjonen fant sted. Den eneste forklaringen tiltalte har på at stripsen dukket opp i
Haugesund, må være at noen har funnet disse, og senere gjort bruk av dem under tyveriet.
 
Retten fant historien oppkonstruert og lite troverdig. 24-åringen ble derfor dømt til fengsel i ti måneder, i tillegg til at han må betale en erstatning til Vianor på 391 893,-, det vil si tilsvarende netto innkjøpspris på dekkene. 
Retten finner det sannsynlig at det dreier seg om et organisert tyveri. Bare det å frakte med seg en slik mengde dekk krever en semitrailer eller flere lastebiler. Videre legger retten vekt på at bildekk er vanskelig å identifisere, og derfor enkle å selge videre uten særlig risiko. – Denne type tyverier har blitt et økende problem, og de som deltar
i tilsvarende virksomhet må få et tydelig signal om at det reageres strengt dersom de blir
pågrepet og dømt for forholdet, står det å lese i dommen.