trekantsamband

– Vi er ikke forberedt

Ved en eventuell vogntogbrann i Bømlafjordtunnelen vil lokalt brannvesen ha store vansker med slukking- og redningsarbeid, medgir beredskapsansvarlig.

I går tok et vogntog fyr i Oslofjordtunnelen, og en brann som fort kunne fått langt dystrere konsekvenser enn sotete bilvinduer kom heldigvis under kontroll raskt. Et stort antall bilister ble reddet ut på begge sider av tunnelen som er 7390 meter lang og 134 meter dyp.

Med sine 7888 meter i lengde og 262 meter i dybde, er Bømlafjordtunnelen Norges lengste undersjøiske veitunnel, og den tredje dypeste.

Hvor forberedt er lokalt brannvesen og politi på å takle en liknende nødsituasjon her?

Åge Aadland, varabrannsjef med ansvar for beredskap på Stord, sier de ikke ville være fullstendig forberedt dersom et vogntog tok fyr i bunnen av tunnelen.

– Vi har hatt mange øvelser, og gjennomørt mange tester, blant annet i samarbeid med RESQ, men selv om vi fint ville klart å slukke en brann i privatbil, og med besvær også i buss, ville brann i et vogntog være en stor utfordring som vi med ærlighet må innrømme at vi ikke er helt forberedt på.

Han forteller videre at brannvesenet nylig har foretatt en risikoanalyse og oppdatert sin beredskapsplan for tunnelen.

– All innsats vil hovedsakelig komme fra Stordsiden, ettersom ventilasjonsanlegget er stilt inn til å skyve røyken mot Sveiosiden. Dette er fordi luft og eksos naturlig trekker denne veien.  Det er også mulig å reversere dette, altså skyve røyken opp på Stordsiden, men en slik prosess vil ta minst 45 minutter.

Heldigvis finnes det mange tekniske løsninger som vil forenkle en eventuell brannsituasjon.

– Alle telefonbokser og brannslukkingsapparater er utstyrt med sensorer, slik at operasjonssentralen umiddelbart vil kunne anslå hvor du befinner deg i tunnelen. Dersom man fjerner et brannslukkingsapparat fra sitt stativ vil tunnelen automatisk stenges for trafikk med bommer på begge sider, lys vil komme på, og viftene vil slås på full styrke. Så prøv ikke å stjele noen av disse for moro skyld!

Aadland sier det er uaktuelt å forby vogntog å ferdes i tunnelen slik man nå vil gjøre i Oslo.

Hva synes du? Legg igjen en kommentar.