seddelark2_hoy

Status quo for renta

Norges Bank setter ikke opp renta. Det ble klart på dagens rentemøte.

De fleste finansekspertene fikk rett i sine antagelser om at Norges Bank ikke kom til å endre dagens styringsrente. Lang tid med finansiell uro i Europa og røde tall på hovedindeksen på Oslo Børs gjør at renteprognosen til Norges Bank kan bli forskjøvet. Dermed holdes styringsrenten på 2,25 prosent, som er nivået som ble satt på siste rentemøte 13. mai i år.

Det betyr mer penger i lomma for «Ola Nordmann», som sparer litt i overkant av 416 kroner per måned på et lån på 2 millioner kroner.  Hovedstyret til Norges Bank vedtok også på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 2¼–3¼ prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 19. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

-Hovedstyret mener samlet sett at renten bør settes gradvis opp gjennom andre halvår slik utsiktene og risikobildet nå fremstår. En uventet sterk økning i aktiviteten eller i pris- og kostnadsveksten vil kunne føre til en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle uroen i finansmarkedet slå ut i betydelig svakere vekst eller kronen styrke seg vesentlig, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, skriver visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding.

Norges Bank legger opp til at neste renteheving vil komme i oktober i år, og styringsrenten er da ment å settes opp med 0,25 prosent.