karmoy_lensmannskontor_skilt

Mistenkelige innbrudd på Karmøy

Flere innbrudd av like karakter er begått innenfor samme tidsrom i Sevlandsområdet.

Lensmannskontoret på Karmøy fikk i løpet av gårsdagen melding om en rekke innbrudd og tyverier fra hytter, sjøhus, garasjer og byggeplasser. De fleste av innbruddene er begått i nær tilknytning til hverandre både med hensyn til tid og sted.

–    Tyveriene er begått i samme tidsrom hovedsakelig i Sevlandsområdet. Dessuten har tyvene tatt med seg for det meste tunge håndverktøy. Dette gjør at vi ikke kan utelukke at samme gjerningsmenn står bak, sier politioverbetjent Inger Frøyland-Jensen.

I følge politiet vil nærmere etterforskning kunne indikere hvorvidt det her er snakk om en kriminell gjeng eller enkeltstående tilfeller.

Hytteeiere oppfordres til å være forsiktige og å huske på å låse, og spesielt byggeplasser anmodes til å ta ekstra hensyn.