SONY DSC

Skal kartlegge sentrumsomsetning

Sentrumsleder Lisbeth Aase Spies vil kartlegge omsetningstallene på butikkene i Haugesund sentrum.

Driver du butikk på et av de lokale kjøpesentrene er innrapportering av omsetningstall ingen ny idè. Annerledes blir det imidlertid hvis du driver butikk i Haugesund sentrum og kun er vant til å tenke på din egen butikk. Sentrumsleder Lisbeth Aase Spies tar nå til ordet for å få butikkenen i Haugesund sentrum til å rapportere inn omsetningstallene.

-Jeg ønsker at butikkene skal forplikte seg mer enn det de gjør i dag både i forhold til åpningstider og andre aktiviteter, sier Spies.

Hun mener Haugesund sentrum sin største svakhet er at butikkene i dag ikke ser på seg selv som en del av et større fellesskap på samme måten som butikkene i et kjøpesenter. Samtidig påpeker hun at enhetstanken er kjøpesentrenes største styrke.

– Vi har mye å lære av kjøpesentrene. Der reguleres alt fra åpningstider, felles kampanjer og lignende. I tillegg er de veldig flinke til å markedføre seg som en enhet, sier Spies.

I dag er tett oppunder 200 medlemmer i sentrumsforeningen i Haugesund. Ved å samle de totale omsetningstallen for sentrum håper hun å kunne skape et bedre analysegrunnlag for aktivitetsnivået i sentrum.

-Det er mye nyttig informasjon i slike tall. Det vil blant annet bli enklere for oss å finne ut hvilke av aktivitene vi arrangerer  som treffer publikum og hvilke som ikke er like attraktive. Målet er å spille hverandre sterkere for å skape et mer dynamisk sentrum, sier Spies.