haugesund_sjukehus_1

Stor sjanse for å overleve infarkt i Haugesund

I en oversikt over hvor i landet en har størst mulighet for å overleve alvorlig sykdom, blir Haugesund sjukehus trukket frem som et av seks sjukehus, som har signifikant høyere overlevelse enn andre for hjerteinfarkt. Samtidig scorer sjukehuset lavt for hjerneslag.

Det er Feiring, Haukeland, Haugesund, Rikshospitalet, St. Olav og Tromsø som utmerker seg positivt når det gjelder hjerteinfarkt.

Muligheten for å overleve alvorlig sykdom varierer sterkt, avhengig av hvilket sykehus du kommer til.Det viser tall som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten la fram fredag. Kunnskapssenteret har sett på overlevelsestall for hjerteinfarkt, slag, hoftebrudd og innleggelser uansett årsak, skriver VG.

Ved hjerneslag har ingen sykehus signifikant høyere overlevelse enn de andre, men fem sykehus har signifikant lavere overlevelse. Det er Fredrikstad, Haugesund, Kongsvinger, Rikshospitalet og Skien.

Seks sykehus har signifikant lavere overlevelse. Disse er Fredrikstad, Gjøvik, Kongsvinger, Kristiansand, Odda og Volda.

Ved Kunnskapssenteret understrekes det at tallene ikke egner seg til å rangere sykehusene, men de kan brukes som verktøy for interne kvalitetsvurderinger.

Hun nevner som eksempel på hvor varsom man må være ved bruken av tallene at et sykehus kan ha høy dødelighet fordi desykeste pasientene kommer nettopp til dette sykehuset som forventes å ha den beste ekspertise på området, skriver VG.