170611_barnevern_fostermor.mp4_thumb

-Lar det gå prestisje i sakene

Eli Nes Kvinnesland føler seg sviktet av barnevernet. Etter 26 år innenfor barnevernsetaten slutter hun nå som fostermor. Nes Kvinnesland føler seg frosset ut, etter at hun stod frem i media og påpekte ting som kunne bli bedre i barnevernstjenesten.

-Jeg føler barnevernet er mer opptatt av å la det gå prestisje i sakene, fremfor å være opptatt av et godt barneven, sier Nes Kvinnesland.

Fostermoren har sammen med sin mann hatt ansvar for om lag 20 barn i fosterhjem og beredskapshjem gjennom disse årene. Hun har fått gode tilbakemeldinger, både fra barn, biologiske foreldre og barnevernstjenesten. Etter 26 år vurderte likevel hun og mannen å trekke seg.

-Barnevernet har drept noe av gnisten med å være fosterforeldre, sier hun

Det å være fosterforeldre har  ikke vært en 8-4 jobb, og tiden føltes moden for å tenke på noe annet. De ble da kontaktet av barnevernet og bedt om å ta ansvar for en tenåringsgutt, som trengte å komme seg ut av et beredskapshjem og inn i et fosterhjem, der fosterforeldrene ikke hadde yngre barn. Like før gutten skulle komme mottok de et brev, der barnevernet fortalte at de ikke ble godkjent som fosterforeldre for gutten.

-Jeg tror helt klart at dette har sammenheng med at jeg tidligere har uttalt meg kritisk til barnevernet. Etaten er ikke gode til å ta imot kritikk, og er lite interessert i å endre praksis, sier Nes Kvinnesland.

Barnevernsleder Liv Haga i Karmøy kommune vil ikke kommentere Eli Nes Kvinnesland sin sak spesielt i media, men sier på generelt grunnlag at godkjenning som fosterhjem er basert på vilkår beskrevet i lov og en skjønnsmessig vurdering av hva som er barnets beste på plasseringstidspunktet.

-Dette handler om barn som ofte har levd under sviktende omsorg over tid og trenger særskilt oppfølging og beskyttelse. Det å søke oppdrag som fosterhjem gir ikke rett til innsyn i barnets sak, og er ikke en avgjørelse som søkere kan klage på, skriver Haga i en epost til TV Haugaland.