SONY DSC
Tinghuset.

Frikjent for gravskjending

Et ektepar bosatt i Haugesund, og en 57 år gammel mann, også bosatt i Haugesund er frikjent på alle punkter etter at de ble tiltalt for gravskjending av et kulturminne i Sveio.

Det var i forbindele med nedgraving av en septikktank og en avløpsledning ved ekteparets familiehytte i Sveio i 2009 at de tre skal ha kommet i fare for å ødelegge to gravrøyser fra jernalderen. Gravrøysene ble registrert av Bergen Museum i 1972 og var en langrøys og en rundrøys. Da Hordaland fylkeskommune var på befaring i nærheten av eiendommen samme år ble forholdet opptaget.

De tre ble anmeldt for brudd på kulturminneloven § 27:

«for å ha satt igang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne».

De ble også tiltalt for flere brudd på brudd av plan- og bygningsloven, blant annet for å ha gjennomført vesentlige terrengendringer innenfor 100-meterssonen uten å ha søkt om tillatelse.

Aktor la ned påstand om at det tiltalte ekteparet skulle dømmes til 18 dagers betinget fengsel og en erstatning på 314 000 kroner. Den 57 år gamle mannen skulle ifølge aktor dømmes til bot på 50000 kroenr subsidiært 20 dagers fengsel for å ha hjulpet ekteparet med arbeidet.

I dommen kommer det frem at ekteparet skal ha søkt Sveio kommune om tillatelse til å installere klosett, samt søkt om utslipptillatelse i sjøen. Dette skal de ha fått innvilget, noe ekteparet skal ha oppfattet som en tillatelse til å legge ned septiktank med tilhørende rørledning. Retten mener ekteparet og 57-åringen ikke har opptrått uaktsomt, og at de handlet i god tro.