110-sentralen

Får økte utgifter

Kommunene på Haugalandet vil få økte utgifter til brannberedskapen når det nye nødnettet blir innført. Kommuen må nemlig ta store deler av kostnaden selv.

I dag avgjør Stortinget om det nye nødnettet skal bygges ut i hele landet. Blir svaret ja, betyr det økte utgifter for kommune på Haugalandet. Ekstrakostnaden kan komme opp i flere hundre tusen kroner.

-Vi vil måtte betale en del ekstra i konsesjonsutgifter, lisenser og annet utstyr for å kunne håndtere det nye nødnettet, sier brannsjef i Haugesund brannvesen, Bjarne Grimstvedt.

Det nye avlyttningssikre nødnettet er allerede innført flere steder i landet som et prøveprosjekt, og er beregnet til å koste 4,7 milliarder kroner. Deler av denne summen dekkes av staten, mens noe må dekkes gjennom kommuneøkonomien. I Oslo er utgiftene til nødnett firedoblet etter at de gikk fra det gamle analoge nettet til det nye.

-Kostnadene i forbindelse med driftingen av 110-sentralen vil bli et spleiselag mellom kommunene. De kostnadene knyttet til hvert enkelt brannvesen er noe kommunene må betale hver for seg. Det et finnes ikke rammer i våre budsjetter til å kunne ta en slik ekstrakostnad, sier Grimstvedt.

Etter planene skal nettet være ferdig utbygget i løpet av 2015, og skal sikre bedre dekning og avlyttingsfri kommunikasjon mellom nødetatene i Norge. For Haugalandet sin del er det fremdeles usikkert når det ny nødnettet vil innføres.

-Vi står nok ganske langt bak i køen. Vi har fått lite informasjon om når det innføres og hva det vil koste, sier Grimstvedt.