mediehuset_h-avist_nytt_bygg_0

Kan bli redigert i Oslo

Edda ser nå på muligheten til å sentralisere avisdeskene til mediekonsernet. Det betyr at Haugesunds Avis kan bli redigert fra Oslo.

-Disse tankene liker vi svært dårlig, og vil fraråde en slik løsning, sier klubbleder i grafisk forbund i Haugesunds Avis, Sævar Sverresson.

En arbeidsgruppe har siden jul drøftet og vurdert muligheten til å samle avisdeskene til de forskjellige avisene i konsernet. Sverresson frykter en sentralisering av deskfunksjonen vil føre til langt mer arbeid for deskarbeiderne.

-Jeg frykter produktet blir dårligere av dette. Får vi en sentralisert deskfunksjon risikerer vi at avisene mister sitt særpreg, og at alle avisene blir prikk like, sier Sverresson.

I følge fagbladet Journalisten jobber utrednigsgruppen i mediekonsernet med flere forskjellige alternativer for den fremtidige organiseringen av deskfunksjonen. De tre driftsmodellene ser ifølge fagbaldet slik ut:

• En ytterligere effektivisering av dagens ordning
• En regional samling av deskene
• En nasjonal desk.

Klubbleder i Norsk Journalistlag, Terje Størksen, er også skeptisk til planene. Han tro imidlertid ikke at deskfunkjonen vil bli sentralisert.

-Jeg ser ingen gevinst i dette. dagens avis blir produsert på en så effektiv måte at det ikke er noe inntjeningspotensial ved å sentralisere denne funksjonen, sier Størksen.

Saken har enda ikke vært behandlet i styret i Haugesunds Avis. Fungerende ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis Elisiv Hauge Nilsen påpeker imidlertid at en eventuell sentralisering av deskfunksjonen ikke vil være udelt positivt.

-Det er tidlig i prosessen enda, og saken skal diskuteres av redaktørene i Edda-avisen på torsdag. Vi har imidlertid mye god kunnskap her lokalt som vi ønsker å bevare,sier Hauge Nilsen