SONY DSC

Blir værende på Robek-lista

Haugesund kommune blir værende på Robek-lista de to neste årenen. Rådmann Odd Henry Dahle velger heller å bli på lista, fremfor å gjøre drastiske kutt i kommunebudsjettet.

Haugesund kommune havnet på den lite hyggelige lista i fjor, etter at kommunen ikke klarte å dekke inn underskuddet i budsjettet sitt. Kommunen gikk i fjor netto 17,2 millioner kroner i underskudd. I tillegg kommer et underskudd på rundt 33 millioner fra 2008 og 2009. Klarer ikke kommunene å dekke inn driftsunderskuddet i løpet av to år, havner de på Robek-lista. For å unngå dramatiske kutt i kommunebudsjettet, velger rådmann Odd Henry Dahle heller å bli værende på lista frem til 2013.

-Det er ingen ønsket situasjion. Mitt mål er å komme ut av Robek-lista så fort som mulig, og jeg håper vi skal klare det raskere enn dette, men jeg ønsker ikke å fremme drastiske sparetiltak, sier Dahle til Haugesunds Avis.

I følge Dahle er Haugesund kommune på god vei til å få kontroll på økonomien igjen, og at han allerede har gjennomført en rekke innsparingstiltak.