karmoy_radhus_0

-Vi er på rett vei

Karmøy kommune har flere store stillingshjemler i dag enn for bare få år siden. - Vi er på rett vei, sier stabsleder personell, Stine Bjelland.

I 2002 var snittstillingen innen helse- og omsorgsektoren i Karmøy kommune på 55 prosent. Ved utgangen av mai 2011 innebærer den samme snittstillingen 68,5 prosent. Bjelland mener kommunen er på rett vei i et forsøk på å gi større stillinger til de ansatte.

-Vi har hatt en fin utvilking, og har klart å redusere små deltidsstillinger år etter år. Samtidig har vi klart å gjøre mange av de midlertidige stillingene om til faste, sier Bjelland.

Tall fra kommunen viser at det i 2007 var 320 stillinger inne helse- og omsorgssektoren som var på mer enn 75 prosent. Det tallet har i dag øket til 370 stillinger. Samtidig er antall stillinger som er mindre enn 40 prosent redusert kraftig, fra 220 ned til mellom 60 og 70 stillinger.

-Utviklingen går i rett retning. Det kunne likevel gått raskere, men det er ikke gjort i en håndvending å øke stillingshjemmelene i kommunen. Dette er et langsiktig arbeid som vi har fokus på, sier stabslederen.

Bjelland mener kommunen har gode erfaringer med å øke stillingsprosentene til de ansatte.

-Faglig er det en klar fordel. Vi får større kontinuitet blant de ansatte, og de får bedre kjennskap til pasientene de jobber med, sier Bjelland.

Karmøy SV lanserte i dag idéen om en arbeidsgivergaranti i kommunen. Det kan du lese mer om her.