odd_henry_dahle

Avviser budsjettkutt

Store overskridelser innen NAV, barnevern og omsorg i kommunen gjør at Haugesund kommune får nye økonomiske utfordringer på bordet. Rådmann Odd Henry Dahle avviser at han har konkrete kuttplaner på dagsorden

I følge kvartalsrapporten til kommunen ligger disse enhetene NAV, barnevern og omsor ligger an til et samlet underskudd på 24 millioner kroner i 2011. Nrk Rogaland skriver i dag at dette fører til at rådmann Odd Henry Dahle kvesser kuttkniven i kommunen. Dette avviser Dahle.

-Jeg kjenner meg ikke igjen i oppslaget som NRK har laget i dag. Det foreligger ingen kuttforslag og ingen innsparingstiltak fra administrasjonens side. Slik situasjonen er i dag styrer vi mot balanse, og kommer til å ha sterkt fokus på effektivisere driften ytterligere, sier Dahle.

I følg NRK kan overskridelsen bare innen NAV komme over 10 millioner kroner i løpet av året. Sosialsjef Jonny Danielsen forteller at de har en økning av antall brukere

-Vi har økte strømutgifter, økte utgifter til midlertidig bolig og vi har også fått statlige veiledende satser som gir en økning, sier Danielsen til NRK.

Haugesund kommune har et stort økonomisk etterslep og havnet i fjor på den fryktede Robekk-lista som følge av den dårlige økonomien. Det betyr at Fylkesmannen i Rogaland må godkjenne alle nye låneopptak og leieavtaler utover fire år. Et eventuelt underskudd i år vil komme i tillegg til etterslepet på i underkant av 50 millioner kroner. Rådmann i Haugesund , Odd Henry Dahle, legger ikke skjul på at kommunen har visse økonomiske utfordringer

– Vi ønsker så klart ikke å være på Robekk-lista, men samtidig har jeg aldri opplev at Fylkesmannen på grunn av dette har sagt nei til ting vi ønsker å gjennomføre. Jeg er optimistisk, og tror at det fremdelse finnes et innsparingspotensiale. Små grep er ofte nok, og fungerer som regel bedre enn store kutt, sier Dahle.

Politikerne i Haugesund har måttet gjennomføre strenge økonomiske prioriteringer de siste årene, og flere ganger oppfordret kommunens enhetsledere om å ikke overskride budsjettene sine. Ordfører Petter Steen jr. er trygg på at kommuneresultatet ved årets slutt vil være i balanse.

-Jeg har full tillit til og vet at rådmannen har stort fokus på kostnadskontroll. Det er svært viktig at vi kommer i balanse, og vi tåler ikke overskridelser på årets budsjett, sier Steen jr.