Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Høyre
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Høyre

Krever flere svar

Høyre og Sveinung Stensland krever flere svar angående Åkra videregående skole. I dag gikk fylkesutvalget i Rogaland inn for å utsette et endelig vedtak om rehabilitering av Åkra videregående skole.

-Vi er ikke fornøyd med saken som er blitt fremlagt fra administrasjonen så lang, og kommer ikke til å akseptere en løsning som ikke ivaretar sopp, råte og asbestproblematikken ved Åkra videregående skole, sier Sveinung Stensland.

I følge Rogaland fylkeskommune sin økonomiplan er det satt av 144 millioner kroner til rehabilitering og forbedring av den videregående skolen på Åkra. Det beløpet er i følge byggekalkylene til administrasjonen i fylket ikke nok. De mener det trengs opp mot 193 millioner kroner for å gjennomføre arbeidet. Fylkeshovedverneombud Leiv Olsen sier til Haugesunds Avis at mugg, sopp og råteskader vil kunne gjøre skolen helsefarlig også etter en ombygning. Fylkesrådmann Trond Nerdal har tilrådet å gå for det billigste alternativet, i første rekke på grunn av kostnadene. Dette har skapt uro etter som det er bygget skole på Bryne til 800 millioner.

-Jeg synes det er helt horribelt at det bygges en skole på Jæren til 800 millioner kroner uten at det gir flere elevplasser, mens det ikke finnes penger til å få en skikkelig rehabilitering på Åkra videregående skole, sier medlem av opplæringsutvalget Jarle Nilsen.

Han peker på at det rimeligste alternativet kun vil gi en midlertidig løsning på problemet, og at det vil komme nye utgifter om noen få år.

-De burde pusse opp skolen på Jæren. Da ville vi hatt penger til alle prosjektene, sier Nilsen.

Høyre, Frp og Krf stemte for en ny skole på Bryne, og utgjør flertallet i Fylkestinget. Sveinung Stensland mener utbyggingen på Jæren er forsvarlig, og at det finne penger til begge prosjektene.

-Vi må først finne ut hva dette innebærer. Hvis kostnaden blir større, må vi se på saken på ny. For oss blir det uansett uaktuelt å vedta noe som gir snarlig vedlikeholdsbehov ved Åkra, sier Stensland.