holberg_finalistar_2011

Finalister i forskning

For første gang er en gruppe vg1-elever fra Lundaneset videregående skole i Ølensvåg kommet til finalen i den landsomfattende konkurransen Holbergprisen i skolen. Fagjuryen har nominert forskningsrapporten ”Brysame byrder” til en av de tre beste forskningsprosjektene.

Tema for prosjektet var selvbildet, og spørsmålet elevene jobbet ut i fra var: Hva er grunnen til at mange unge ofte ikke er fornøyde med seg selv? – Elevene har vært veldig entusiastiske og arbeidsomme, sier Dagfinn Våge, lektor ved skolen.