De 10 ungdommene med ledere som reiste fra Haugesund til India for å gi bort et hus.
Processed with VSCOcam with a5 preset

Klarsignal til stadion

Bystyret i Haugesund sa i dag ja til å opprette et felle aksjeselskap mellom Haugesund kommune og FKH AS (HKFKH AS). Dermed tok en ny fotballstadion i Haugesund et viktig steg videre.

Et fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet går inn for å opprette det felles aksjeselskapet HKFKH AS

-Forslaget innebærer at det blir et intimstadion inne 2015, og at risikoen ikke blir for stor for kommunen, sier saksfremlegger for Arbeiderpartiet, Arne-Christian Mohn.

Planen er at et felles aksjeselskap opprettes, og at dette aksjeselskapet kjøper opp områdene rundt stadion av kommunen. Pengene fra eiendomssalget bruker kommunen til å realisere ny friidrettsarena ved Haraldsvang.

Fellesforslaget innebærer også at det nye aksjeselskapet skal utvikle eiendomsmassen rundt stadion opp til Hollenderhaugen. Pengene for et evetnuelt salg av disse områdene vil bli brukt til å betale ned på gjelden til aksjeselskapet.

Et av hovedargumentene til politikerne i forbindelse med stadionsaken har vært at kommunen ikke må ta for stor økonomisk risiko. Forlaget, som ble vedtatt mot fire stemmer, innebærer at det ny aksjesleskapet begrenser låneoptaket oppad til 150 millioner kroner.

-På den måte blir ikke kommunens økonomiske ansvar på noe tidspunkt overstige 10 millioner kroner i lånekostnader, selv med et bortfall av leieintektene fra FKH, på  oppt til 6 millioner kroner, sier arbeiderpartiets ordførerkandidat Arne-Christian Mohn.

Når stadion etter planen står ferdig i 2015 er det kun de to langsidene som står klare. En ny nordre og søndre tribune er ikke med i forslaget som i kveld ble vedtatt. Disse tribunene vil kun bli bygget hvis de er kommersielt finansiert, og vil ikke finansieres ved hjelp av låneopptak. Planene forutsetter at NFF går med på å gi et års utsettelse på en allerede vedattet fremdriftsplanen for utbedringene av Haugesund stadion og at Fylkesmannen godkjenner Haugesund kommunes låneopptak. Hvis ikke blir det et fellesanlegg på den nåværende stadion.

Venstre har tidligere uttalt skepsis til forslaget. Gruppeleder May Britt Vihovde støttet i onsdagens bystyret fellesforslaget. Det gjorde ikke partifelle Tore Nilsen. Han fremmet forslag om at kommunen burde gå for minimumsløsningene som kreves av NFF.