200_kroners_seddler_0

Setter opp renta

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjorde som ekspertene spådde på forhånd. I dag satte han opp styringrenta til Norges Bank med et 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent.

På dagens rentemøte ble styringrenten satt opp med 0,25 prsoentpoeng i et forsøk på å dempe forbruket til folk. Dette er første rentehopp siden 6. mai 2010. Finanseksperter tror dette er begynnelsen på en rekke hevinger, som i løpet av et par år vil bringe det norske rentenivået opp til historisk normale nivåer.

– Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste. Flere andre sentralbanker har satt opp renten. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke frem i tid, taler for at renten bør settes opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.