suldal_kommune

Tidligere helsesjef forfalsket utdanningen

Tidligere helsesjef i Suldal kommune blir avskjediget med øyeblikkelig virkning etter at hun skal ha forfalsket flere vitnemål og karakterutskrifter.

Suldalsposten.

I følge avisen skal den tidligere helsesjefen ha forfalsket utdanningene som helsesøster, jordmor, samt viderutdanningen i psykisk helsevern, forprøver og psykologi og videreutdanning innen ammeteknikk.

Rådmann i Suldal sier hun aldri ville fått stillingen som helsesjef  i kommunen uten papirene hun hadde, og vurderer nå om forholdet skal anmeldes

Den tidligere helsesjefen ble ansatt i stillingen i Suldal kommune i april 2010. Hun ønsker ikke å kommenter saken overfor Suldalsposten.

Kritisk til Suldal kommune