radhuset_fra_radhusplassen_7

Flere flytter til Haugesund

Stadig flere flytter til Haugesund eller sentrale strøk på Haugalandet. Kommunen er en av få i distriktet som har flere innflyttere enn utflyttere.

Haugesund, Tysvær og Sveio er de eneste kommunene i Mediehuset TVH sitt nedslagsfelt som har netto innflytting til kommunen. Aller flest har Haugesund. Regionsenteret hadde i fjor en netto innenlands innflytting til kommunen på 74 personer.

Også Tysvær og Sveio er populære kommuner å flytte til. Tysvær hadde en netto innenlands innflytting på 54 personer, Sveio hadde i 2010 59 personer flere som flyttet til kommuen enn fra.

– Dette er hyggelige tall. Det viser at den aktive boligpolitikken vi har er en suksess. Folk får gode tomter og hus i Sveio. Samtidig er de ikke langt unna servicetilbudene som er i en by. Det gjør oss attraktive, sier Sveio-ordfører Jorunn Skåden.   

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Rogaland som fylke hadde en netto innelands utflytting på 183 personer i fjor. Hordaland hadde en netto innflytting på 84 personer.

De tre haugalandskommuene er tre av bare 22 kommuner i de to fylkene som hadde netto innflytting. SSB sine tall viser nemlig at flere Vestlandskommuner sliter med å tiltrekke seg personer som ønsker å bo i kommunen. Av de lokale kommunene så er det Stord som sliter mest. Kommunen hadde i 2010 en netto utflytting på 78 personer.

-Jeg er ikke overrasket over disse tallene. I 2008 og 2009 hadde vi relativ høy aktivitet i næringslivet på Stord. I 2010 var det roligere. De arbeiderne som kom til kommune i forbindelse med arbeid i 2008 og 2009 har nok sett seg om etter andre jaktmarker. Jeg tror fremdeles vi er en attraktiv kommune å bo i, sier Liv Kari Eskeland, ordfører på Stord.

Kommune                Netto innflytting

Haugesund                    74

 Sveio                             59

Tysvær                           54

Fitjar                             -11

Etne                              -14

Vindafjord                    -32

Kvinnherad                   -39

Karmøy                         -51

Bømlo                           -54

Stord                            -78